Skip to content

آزمون جامع دکترای تخصصی

دانشجو یان گرامی با آرزوی موفقیت در آزمون جامع دکترای تخصصی .

به استحضار میرساندزمان برگزاری آزمون در نیمسال اول ۹۹-۹۸ درتاریخ ۹۸/۹/۳ و۹۸/۹/۴ آذر (ازمون کتبی) وتا ۷ آذر ازمون شفاهی انجام میشود. اطلاعات تکمیلی در همین سایت اعلام می گردد.

Scroll To Top