آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور می رساند این آزمون در روز جمعه مورخ ۰۶/۰۲/۹۸ برگزار خواهد شد.