Skip to content

آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور می رساند این آزمون در روز جمعه مورخ ۰۶/۰۲/۹۸ برگزار خواهد شد.

Scroll To Top