اطلاعیه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه

جدول زمان بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم ۹۸-۹۹ به شرح ذیل اعلام می گردد