اطلاعیه تاریخ و زمان برگزاری،عناوین و منابع آزمون جامع دکتری تخصصی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی لطفا فایل های ضمیمه را مطالعه فرمایند

فایل اول

فایل دوم