اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری کلاسهای مجازی

دانشجویان محترم فایل زیر را دانلود کرده و به نکات آن دقت نمایید.

 

دانشجویان و اساتید محترم که فایلهای قبل را اجرا نمودند و هنوز نمی توانند وارد کلاس شوند مراحل فایل زیر را هم در سیستم خود تنظیم نمایند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم