Skip to content

اطلاعیه ورزشی

اداره تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد در خصوص آماده سازی تیمهای ورزشی به منظور  اعزام به مسایقات کشوری و المپیادهای سراسری دانشجویی، از بین دانشجویانی که  حکم قهرمانی  در تمامی رشته های ورزشی را دارند، جهت ثبت نام به اداره تربیت برنی دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۵۰۳۷ و نیز داخلی ۳۳۹ تماس حاصل فرمایند.

با تشکر      معاونت دانشجویی و فرهنگی – اداره تربیت بدنی دانشگاه

Scroll To Top