امام خمینی(ره): محبت مردم به امام حسین (ع) ضامن حیات و بقاى اسلام است.