Skip to content

اولین آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی در واحد دامغان برگزار شد

اولین آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی در واحد دامغان در دو رشته زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی جانوری برگزار شد .

این آزمون با حضور ۵ نفر از دانشجویان در ۲ بخش کتبی و شفاهی و با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت . لازم به ذکر است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از سال ۱۳۸۹ موفق به تصویب ۲ رشته گرایش دکتری تخصصی شد که دانشجویان ورودی این سال ، اکنون موفق به گذراندن دروس تئوری و اخذ مجوز آزمون جامع شدند . همچنین شایان ذکر است که این دانشجویان پس از گذراندن دروس تئوری و موفقیت در آزمون جامع ، قادر خواهند بود نسبت به ادامه مسیر و انجام کارهای تحقیقاتی بر روی پایان نامه دکتری خود اقدام نمایند .

Scroll To Top