اولین رویداد Startup Weekend دارویی دامغان با محوریت غذا، دارو و سلامت