بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و هیئت همراه از واحد دامغان

دکتر شادنوش رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در بازدید از زیرساخت­های ایجاد دانشکده داروسازی در واحد دامغان :

تلاش واحد دامغان در تامین زیرساخت­ها قابل تقدیر است .
دکتر شادنوش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان به همراه رییس شبکه بهداشت دامغان ، رییس بیمارستان ولایت و رییس دانشکده بهداشت و گروهی از کارشناسان بهداشت و درمان از زیرساخت­های ایجاد دانشکده داروسازی در واحد دامغان بازدید کردند .
دکتر شادنوش در این بازدید ۳ ساعته به بررسی توانمندی ها و ظرفیت های واحد دامغان در توسعه زیرساخت­های ایجاد دانشکده و رشته داروسازی پرداخت و با اشاره به پتانسیل­های منطقه و وجود گیاهان متعدد دارویی گفت : استان سمنان از بوم جغرافیایی ممتازی برخوردار است و توانمندی های این استان و شهرستان دامغان می تواند در توسعه دانش و صنعت دارویی کشور مفید واقع شود .
دکتر شادنوش با بازدید از آزمایشگاه های واحد و رویت تجهیزات روزآمد در این واحد دانشگاهی از مسئولین دانشکده بهداشت خواست با توسعه همکاری های مشترک از توانایی های واحد دامغان بهره برده و در تربیت نیروی علمی بهداشتی ، بیش از پیش تلاش شود .
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خاتمه با تقدیر از خدمات و زحمات واحد دامغان، امکانات و تجهیزات فراهم شده در راستای ایجاد و راه اندازی دانشکده داروسازی را در حد استانداردهای آموزشی و پژوهشی برآورد کردند .