بازدید رییس مرکز توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد دامغان

رییس مرکز توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از امکانات دانشکده داروسازی واحد دامغان :

امکانات و تجهیزات  رشته داروسازی واحد دامغان در خور اعتناست .

دکتر شمس اردکانی رییس مرکز توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت همراه از امکانات و زیرساخت های موجود در واحد دامغان درخصوص رشته داروسازی بازدید کردند.

در این بازدید یکروزه دکتر شمس اردکانی با رویت امکانات رشته داروسازی شامل فضاها و تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی، کلاسهای درس، دانشکده داروسازی، کتابخانه و مرکز ICT مستقل این رشته بیان داشت: برای شروع و تأسیس رشته داروسازی این واحد دانشگاهی امکانات درخور اعتنایی را فراهم نموده فلذا بایستی با یک برنامه ریزی منسجم ومنظم در سه بازه زمانی سه ساله این امکانات و زیرساختهای موجود را ضمن تکمیل و کیفی سازی به سمت و سوی پیشرفت سوق داد.

 رییس مرکز توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: جهت تکمیل کادر هیئت علمی تخصصی داروسازی این واحد دانشگاهی می توان از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به نحو مطلوبی بهره جست، لیکن برنامه ریزی در این بین از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .

رییس مرکز توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی با اشاره به پیشینه تاریخی و مردم ادیب پرور دامغان که شاخصه های توسعه و باورهای پیشرفت را می شناسند گفت : باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ پیشرفت های علمی میتوان رشته داروسازی را در بین رشته های علوم پزشکی برتر دانست زیرا نیاز بشر به لحاظ امنیت جانی و روانی همواره بر تولید و بهره برداری از داروهای جدید استوار بوده است لیکن تحقیق و توسعه رکن جداناپذیر پیشرفت در این رشته است .

پس از بازدید و گفتگو با اساتید، معاون دانشکده ، مدیر گروه و دانشجویان گروه آموزشی داروسازی ، دکتر شمس و هیات همراه در جلسه هیات رییسه واحد حاضر شدند و با دیدگاه ها و اشارات مبنی بر تلاش کیفی در ساماندهی امور دانشکده داروسازی آشنا شدند .

در این جلسه دکتر حسین عباسپور با اشاره به سوابق پیگیری واحد دانشگاهی در تامین تجهیزات و تخصیص فضای فیزیکی یادآور شد : حوزه پزشکی سازمان مرکزی بویژه جناب دکتر لاریجانی و همکاران ایشان با مساعدت های بی دریغ ، به نحو شایسته همراهی نمودند و با حمایت های جناب دکتر میرزاده و دکتر امراللهی تلاش کردیم در تامین نیازمندی های این رشته جدید التاسیس پویا باشیم .

دکتر عباسپور در ادامه جلسه از دکتر شمس خواست در معرفی اعضا هیات علمی این دانشکده را یاری نمایند و ایشان نیز قول مساعد دادند در اولین فرصت با یاری جویی از دانشکده های فعال و معتبر نسبت به تامین نیروی انسانی مجرب و متبحر اقدام نمایند .

در خاتمه گفتگو نیز مقرر گردید در جلسه ای مشترک با حضور دکتر رستمیان نماینده مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان بخشی از عملکرد دانشکده داروسازی به بررسی شرایط اقدام شده و در تامین بخشی از نیازمندی ها از جمله تامین مجوز ایجاد داروخانه آموزشی ، ایجاد فرصت همکاری با حوزه معاونت غذا و دارو به عنوان آزمایشگاه همکار و تامین نیروی علمی تلاش شود.