بازدید مدیران و مشاوران دبیرستان‌های دامغان از دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید مدیران و مشاوران دبیرستان‌های دامغان از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیران و مشاوران دبیرستان‌های شهرستان دامغان با حضور در همایش همراه با فرهیختگان از مجموعه امکانات و توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دیدن کردند و با ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و خدمات رفاهی و فرهنگی این واحد دانشگاهی آشنا شدند.

همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |
همایش همراه با فرهیختگان |