بازنگری، تدوین و ابلاغ منشور اخلاقی در واحد دامغان

بازنگری، تدوین و ابلاغ منشور اخلاقی در واحد دامغان
واحد دامغان در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید، منشور اخلاقی در تکریم ارباب رجوع را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در دامغان، سرپرست این واحد دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی جدید و در پی تاکیدات رییس دانشگاه آزاد اسلامی در تکریم ارباب رجوع، با ابلاغ منشور اخلاقی گفت: « در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های جامع و کاملی دریافت شد که بر اساس آموزه‌های دینی و اجتماعی به ضروت تکریم ارباب رجوع اشاره کرده است، بنابراین واحد دامغان منشور اخلاقی قبلی خود را در جلسات تخصصی بازنگری کرد و پس از تدوین دوباره، از همکاران دانشگاهی خواست در حفظ جایگاه اجتماعی و دانشگاهی ارباب رجوع با محوریت حضور دانشجویان و والدین ایشان تلاش جدی کنند.»
حسین عباسپور با اشاره به حدیث نبوی که هرکس نیاز مومنی را برآورده سازد، خداوند حاجت‌های او را روا می‌سازد،خاطرنشان کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی مردمی است که دانش را تا فراتر از مرزها، گسترش داده و نقش موثری در افزایش آگاهی‌های اجتماعی داشته است.»
در بخشی از مقدمه منشور اخلاقی واحد دامغان آمده است: «دانشگاه محل خدمت صادقانه‌ی ما کارکنان، در این موسسه دانش محور است، بنابراین تمامی مساعی و تلاش خاضعانه خود را به کار می‌گیریم تا با حاکم نمودن ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی بتوانیم آنچه از مسلمان فرهیخته مورد انتظار است به نمایش گذاریم.»
منشور اخلاقی واحد دامغان در ۱۶ بند و با تاکید به گره گشایی از امور مراجعین تدوین شده است.