برنامه زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸

برنامه زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸ 

برنامه زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به شرح ذیل می باشد. لطفا طبق برنامه زمانبندی شده وارد سایت شده و اقدام به حذف و اضافه نمایید.

 

برنامه زمانبندی نمیسال اول 99-98

برنامه زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

لطفا برای دانلود کلیک نمایید.