برگزاری آزمون جامع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

در خصوص برگزاری آزمون جامع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ موارد ذیل ابلاغ می گردد:

۱- مطابق بخشنامه شماره ۱۵۰۸۴ مورخ ۹۷/۳/۲۲، دانشجویان دوره دکتری تخصصی در برخی از رشته های علوم انسانی می توانند به جای آزمون زبان انگلیسی، در آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال)، شرکت نمایند. حداقل نمره قابل قبول برای آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال)، ۶۰% از نمره کل می باشد.

۲- دانشجویانی که در کلاسهای زبان مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نموده اند، چنانچه میانگین نمرات سطوح گذرانده شده آنان، ۵۰ و بالاتر باشد نمره کسب شده به عنوان نمره قبولی آزمون ept پذیرفته می شود. آزمون بعدی ورودی این کلاسها در دو ماهه اول سال ۹۸ برگزار خواهد شد.

۳- نتایج قبولی آزمون جامع تیرماه ۹۷ برای داوطلبانی که هنوز نمره قبولی آزمون زبان را کسب نکرده اند تا زمان آزمون جامع خردادماه ۹۸ اعتبار دارد. برای دانشجویان مذکور نیمسال دوم ۹۸-۹۷، مرخصی با احتساب در سنوات، ثبت و ۲۵% شهریه ثابت منظور شود.