برگزاری جلسه انتخابات شورای مرکزی تشکل اسلامی سیاسی" ایران اسلامی فردا" در واحد دامغان

برگزاری جلسه انتخابات شورای مرکزی تشکل اسلامی سیاسی ایران اسلامی فردا در واحد دامغان
انتخابات شورای مرکزی تشکل دانشجویی ایران اسلامی فردا با حضور مسئول تشکلها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی واحد دامغان تشکل اسلامی سیاسی ایران اسلامی فردا یکی از فعالیترین تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان است که طی یکسال اخیر توانسته است مراسم های سیاسی مناسبی از جمله برگزاری مناظره سیاسی بین دکتر صادق زیبا کلام و حجت الاسلام دکتر محمد رضا باقرزاده، پیرامون تحلیل و ارزیابی توافق لوزان و سیاست های و مذاکرات هسته ای را برگزار نماید.
پویایی و فعالیت تشکل های دانشجویی باعث ایجاد فضای گفتگو و نقد و تحلیل های سیاسی مسائل روز و افزایش آگاهی های سیاسی دانشجویان می گردد. در این انتخابات ۵ نفر از کاندیداها بعنوان اعضای شورای مرکزی و ۲ نفر نیز به عنوان عضو علی البدل شورای تشکل اسلامی سیاسی ایران اسلامی فردا انتخاب شدند.