برگزاری مسابقات فوتسال درون دانشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس در واحد دامغان

یک دوره مسابقات فوتسال درون دانشگاهی ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار خواهد شد . در این مسابقات تیمهایی از حوزه های مختلف درون دانشگاهی شامل ریاست ، اداری مالی، پژوهش ، آموزش ، دانشجویی ، عمران و بسیج دانشجویی با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان واحد دامغان حضور دارند که بصورت دروه ای با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در شب اول این مسابقات تیمهای آموزش و دانشجویی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم حوزه معاونت آموزش به برتری دست یافت . در دیدار بعدی تیم حوزه بسیج دانشجویی و حوزه اداری مالی به یکدیگر به پیکار پرداختند که در نهایت تیم حوزه بسیج دانشجویی به برتری دست یافت و در آخرین بازی از روز اول این مسابقات تیم حوزه ریاست و حوزه عمران به مصاف یکدیگر رفتند که در خاتمه تیم حوزه عمران به برتری دست یافت . شایان ذکر است این مسابقات تا نهم مهرماه سال جاری با معرفی تیم برتر ادامه خواهد یافت.