برگزاری نماز عبادی -سیاسی جمعه، مورخ ۹۲/۲/۱۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان