برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در واحد دامغان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در واحد دامغان
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی ویژه اساتید دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به منظور آشنایی اعضای هیئت علمی باشیوه نامه ارتقا در محل سالن جلسات این دانشکده برگزار شد.
دکتر نعمت الله نعمتی معاون آموزشی واحد دامغان و مدرس این کارگاه در مورد برگزاری این دوره گفت: این کارگاه به منظور آشنایی وتوانمندسازی اعضای هیئت علمی با آیین نامه ارتقاء و ترفیعات سالانه می باشد . طی هماهنگی های بعمل آمده با رؤسای دانشکده ها مقرر گردیده است که این کارگاه بصورت دانشکده ای، تخصصی و جداگانه برگزار شود.
وی همچنین ادامه داد : این آیین نامه پیرامون ارتقاء از رتبه های مربی به استادیاری، استادیاری به دانشیاری و نهایتاً دانشیاری به استاد تمام، قابل بررسی است که کمیته های منتخب در بخشهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی، امتیازات مکسوبه توسط اعضای هیئت علمی را بررسی می نمایند.
دکتر نعمتی هریک از فعالیت ها را بصورت جداگانه تعریف و جداول امتیازی آن را نیز تشریح نمود و پیرامون فعالیت های اجرایی گفت: این فعالیت ها به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می گردد که زمینه ساز تقویت و بسط بنیان های دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم و دانش، پژوهش و فناوری و تامین زیرساختهای مرتبط در این حوزه ها میگردد. وی در پایان پاسخگوی سوالات تخصصی اعضای هیئت علمی حاضر در کارگاه بود .