بیانیه تشکل سیاسی ایران اسلامی فردا پیرامون انصراف از برگزاری برنامه مناظره ۱۳آذرماه

پیرو تصمیم اعضاء شورا مرکزی تشکل ایران اسلامی فردا و کسب مجوز از هیئت نظارت واحد مبنی بر برگزاری جلسه مناظره دو تن از رجلان سیاسی کشور در روز سیزدهم آذرماه با موضوعیت بررسی عملکرد دولت های مختلف درخصوص قانون گرایی و قانون گریزی وبا توجه به وضعیت کنونی وتصمیم لغواین برنامه از سوی این تشکل نکاتی رادر قالب بیانیه اعلام نمود که بخشی از آن به شرح ذیل می باشد :

باید صریح بگوییم دانشجویان حال حاضر به مانند دانشجویان پیرو خط امام(ره)می باشند و با بصیرت وضعیت موجود را رصد می کنند و همواره خود را پیرو ولایت مطلقه فقیه می دانند و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بر خود واجب و ضروری می دانند.

آنچه اهمیت دارد این می باشد که نظام جمهوری اسلامی همواره در شرایط حساس قرار داشته است و عبور از این شرایط جز با رهنمودهای رهبرعزیزمان امکان پذیر نبوده و نمی باشد،لذا با توجه به فرمایشات ایشان در مورخ ۹۱/۹/۱ درجمع مسئولین که در رابطه با سوال از رئیس جمهور محترم نظر صریح خود را اعلام نمودند و فرمودند: در حال حاظر بیش از هر چیز کشور نیاز به همدلی وآرامش فضاءسیاسی دارد، لذا برخود واجب می دانیم چون یک سرباز نظام توصیه  رهبر خود را سرلوحه کارمان قرار دهیم و با توجه به اهمیت موضوع این مناظره و گمان امکان سوءاستفاده مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی از این گونه برنامه ها انصراف خود را از اجرا این برنامه اعلام می نماییم.

آنچه مهم می باشد بی شک در هر دولتی مواردی از قانون گریزی دیده می شود گاه در یک دولت بیشتر و گاه کمتر،اکنون برای بررسی این موضوع زمان مناسبی نمی باشد و نیاز فعلی و ضروری کشور ایجاد فضای وحدت و همدلی بین احزاب مختلف می باشد.

خطاب آخر به دشمنان قسم خورده نظام مقدسمان این می باشد که همانطور که قشر دانشجویان کشور همیشه در صحنه­ های مختلف حضور داشته اند، خود راسرباز بی چون وچرا رهبر عزیزمان می دانیم و هیچگاه به خود اجازه نمی دهیم با وجود تفکرات مختلف سیاسی باعث شادی شما دشمنان بشویم.مسئولین نیز باید بدانند امروز کشور بیش ازهر چیز به اجراء صحیح و صریح قانون نیازمند است و این امر قطعا باعث افزایش توفیق آرمان های انقلاب خواهد شد.