تألیف و ترجمه سه کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

تألیف و ترجمه سه کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
سه کتاب " راهنمای رنگی بیماریهای غلات دانه ریز"،" ریاضی عمومی۱" و" زراعت سورگوم از کاشت تا مصرف" توسط اعضای هیئت علمی واحد دامغان ترجمه، تألیف و به چاپ رسید.
کتاب" راهنمای رنگی بیماریهای غلات دانه ریز" را سرکار خانم عادله سبحانی پور عضو هیئت علمی گروه آموزشی کشاورزی واحد دامغان ترجمه و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز آنرا به چاپ رسانده است. وی در مورد محتوای این کتاب بیان کرد: برای تشخیص یک بیماری لازم است گیاهپزشکان به طور مستمر و منظم علایم آن را بررسی کنند. اگر بررسی علایم به تنهایی کافی نبود، ممکن است کشت عامل بیماریزا و انجام آزمایشات دقیق فیزیولوژیکی و مولکولی نیز برای تشخیص آن لازم باشد.
این کتاب تشخیص بیماری های گندم، جو، چاودار و یولاف را برای کشاورزان، تولیدکنندگان، متخصصان و مشاوران کشاورزی، دانشمندان علوم گیاهی، دست اندرکاران تولید مواد شیمیایی کشاورزی، متخصصان اصلاح نباتات و همچنین دانشجویان آسان تر می کند.

همچنین کتاب "ریاضی عمومی۱" نیز توسط آقایان محمد غلامی بالادزایی عضو هیئت علمی گروه علوم پایه واحد دامغان و اکبر هاشمی برز آبادی تألیف و چاپ شده است. مؤلفین در مورد این کتاب بیان کردند: با استعانت از خداوند متعال، مولفین این کتاب که خود از مدرسین حسابان در رشته های ریاضی و غیر ریاضی می باشند بر آن شده اند تا تالیفی متفاوت برای بیان برخی مفاهیم پایه ای و کاربردی در حسابان ارائه دهند. در این اثر سعی شده تا بدون پرداختن به حواشی، مفاهیم مورد نیاز و اصلی بخصوص در برخی موضوعات همچون محاسبات عددی، آنالیز عددی، ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل که مباحثی از حسابان پیش نیاز آن هستند ارائه شوند.

در مقدمه کتاب" زراعت سورگوم از کاشت تا مصرف" نیز که آقایان مهندس علی دماوندی عضو هیئت علمی گروه آموزشی کشاورزی واحد دامغان و ناصر لطیفی تألیف و نگارش آن را انجام داده اند، آمده است: زراعت سورگوم با مقاومت بالا به شرایط کم آبی و عملکرد مطلوب در چنین شرایطی به عنوان زراعتی مطمئن و ایده آل برای بهره برداری و بازدهی مطلوب مزارع مناطق خشک و نیمه خشک توصیه می شود. با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران امکان کشت سورگوم به صورت آبی و دیم وجود دارد. برهمین اساس در بخش های مختلف این کتاب، در راستای بهبود و افزایش دانش کشاورز و کارشناسان بخش کشاورزی به تفکیک به مسائل زراعی سورگوم در شرایط آبی و دیم  پرداخته شده است.