Skip to content

تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا

زمان انتشار: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱

تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با تجمع در کنار یادمان دو شهید گمنام این واحد دانشگاهی، عهدشکنی مستکبرانه آمریکا در خروج از برجام را تقبیح کرده و با قرائت بیانیه‌ای، حمایت همه جانبه خود از منویات مقام معظم رهبری را اعلام کردند.

تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
تجمع دانشگاهیان واحد دامغان در محکومیت بدعهدی‌های آمریکا |
مرگ بر آمریکا یک باور متعالی است |
بانوان بسیجی |
با همراهی بسیج اساتید |
مرگ بر آمریکا یک باور متعالی است |
مرگ بر آمریکا یک باور متعالی است |
مرگ بر آمریکا یک باور متعالی است |
همراه با دانشجویان آگاه ضمیر |
مرگ بر آمریکا یک باور متعالی است |
مرگ بر آمریکا یک باور متعالی است |

شماره گزارش: 388732

Scroll To Top