تعطیلات تابستانی فرصتی طلایی برای تجدید قوای پرسنلی

تعطیلات تابستانی فرصتی طلایی برای تجدید قوای پرسنلی
برابر با مندرجات بخشنامه سازمانی و توجه رییس دانشگاه به بدنه ی اجرایی برای تجدید قوای پرسنلی طی سال جاری، فرصت تعطیلات تابستانی منظور شد که مورد اقبال و توجه کارکنان و استادان قرار گرفت.
اداره ی روابط عمومی و خبرنگار آنا در واحد دامغان برای دست یابی به نتایج این اقدام در گفتگو با کارکنان واحد دامغان از دیدگاه های همکاران پرسید که در تمامی موارد از رییس دانشگاه جناب دکتر میرزاده در ایجاد این فرصت تشکر شد و در پی تعداد پرشماری درخواست خود را مبنی بر افزایش مدت زمان تعطیلات برابر با دانشگاه های دولتی طرح کردند و دلائل خود را با توجه به ضرورت صرفه جویی، استراحت و تجدید قوای پرسنلی، تامین فرصت تعمیرات و تجهیز فضاهای آموزشی و رفاهی و پیگیری امور شخصی همکاران اعلام کردند.
همکاران واحد دامغان از وضعیت اسکان تابستانی نیز گفتند و اعتقاد داشتند طرح اسکان در مقایسه با بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی دیرتر شروع شده ولی دامنه ی تلاش مسئولان نشان از تقویت سنواتی این طرح دارد که بی گمان در سال های آینده شاهد رفع مشکلات احتمالی و توسعه این خدمات خواهیم بود.
دکتراحمدرضا بهنیافر رییس دانشکده  حقوق که استان های غربی کشور را برای مسافرت در این بازه ی زمانی انتخاب کرده بود با ابراز گله¬مندی از عدم اسکان در واحدهای دانشگاهی، از مسئولان خواست واحدهای دانشگاهی میزبان در مناطق خوش آب و هوا تقویت شوند و امکانات اقامتی بیشتری را ارائه نمایند.
دکتر بهنیافر مدت زمان ۹ روزه تعطیلات را برای مسافرت به استان های دوردست کم دانست و در مقایسه با دانشگاه های دولتی از مسئولان خواست این مدت به یک ماه تعطیلی افزایش یابد و مرداد ماه هر سال ضمن استفاده همکاران از تعطیلات تابستانی، واحد دانشگاهی نیز فرصت بازسازی و بازیابی شرایط رفاهی،  خدماتی داشته باشد.
احمد پاییزی کارشناس آموزش، فرصت تعطیلات را مناسب برای رسیدگی به امور شخصی و بویژه کار در باغ پسته ی پدری دانست و گفت: «مسافرت کوتاهی به تهران داشتم و به اقوام سرکشی کردم و در بازگشت همراه با پدرم به کارهای باغ پسته رسیدگی کردیم».
هادی ناظمی مدیر اداری و رییس ستاد اسکان واحد دامغان با اعلام آنکه جمعیت قابل توجه ای از همکاران در مسیر زیارت حضرت امام رضا (ع) از امکانات اقامتی دانشگاه در هتل دانش واحد دامغان استفاده می کنند گفت: «طرح اسکان نوروزی و تابستانی از مجموعه طرح های رفاهی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی است که ضمن کمک به سبد اقتصاد خانواده های همکاران، فرصت سفر ساده و کم هزینه را فراهم
می سازد».
رییس ستاد اسکان واحد دامغان از مسئولان خواست با تامین کمک هزینه ی سفر و یا کارت اعتباری سفر و تامین شرایط اقساطی در پرداخت هزینه ها، امکان استفاده از شرایط سفر را برای همکاران گسترش دهند.
ناظمی اجرا طرح تعطیلات تابستانی را با توجه به گزارش وضعیت اسکان در واحد دامغان موفق ارزیابی کرد و گفت: «با تخصیص اعتبار
 می توان در شهرهای توریستی، امکانات بیشتر و بهتری را فراهم کرد تا جمعیت بیشتری از همکاران از فرصت تعطیلات استفاده نمایند».
علی اصغر سلطان طزره از همکاران واحد دامغان که ۵ استان را برای گردش و مسافرت انتخاب کرده، با اعلام رضایت از اسکان در واحد همدان گفت: «تجربه مه و باران در تابستان و در مسیر جاده¬های استان آذربایجان غربی فوق العاده بود».
سلطان طزره از زیبایی های جنگل در خلخال گفت و با تعجب بوکان را در قشنگ ترین تابلو تصویر کرد.
عبدالله عبداللهی رییس اداره کارگزینی واحد دامغان در سفر به استان های زیبای اصفهان و چهار محال و بختیاری با اعلام دلخوری از وضعیت اسکان تابستانی گفت: «تصور نمی کردم ظرفیت اسکان در شهرهای انتخابی من برای مسافرت تابستانی تا این اندازه زود تکمیل شود بنابراین انتظار دارم با کمک سازمان، ظرفیت واحدها در طرح اسکان افزایش یابد و واحدها در زمینه میزان هزینه های اعلام شده، مندرجات بخشنامه را رعایت نمایند».
محمد ایمنی از همکاران صندوق رفاه دانشجویی واحد دامغان با ابراز خوشحالی از مسافرت به دیار سلطان مهربانی، علی ابن موسی الرضا (ع) کفت: «اگر چه ظرفیت اسکان تکمیل بود و تامین محل مناسب و مطلوب در مشهد مقدس در اوج حضور هم وطنان ساده نبود ولی دوره ی تعطیلات تابستانی علی رغم مدت کم، فرصت خوبی بود».
این همکار دانشگاهی به اهمیت تامین مسائل رفاهی اشاره کرد و گفت: «بهتر است با تخصیص اعتبار، هر یک از واحدها با مشارکت سازمان مرکزی و یا سایر واحدها به تامین فضای اقامتی در شهرهای زیارتی اقدام نمایند تا مشابه بسیاری از نهادها و سازمان ها، همکاران دانشگاهی نیز از فرصت مسافرت های ایمن و اقتصادی بهرمند شوند».