جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی دامغان با حضور دانشجویان و خانواده های محترم آنان  برگزار گردید.