دانشجویان محترم دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

با سلام و احترام

با توجه به برگزاری آزمون جامع در آذر ماه ۱۳۹۸، خواهشمند است موارد زیر را مورد توجه قرار دهید.

۱- بدلیل ضرورت احراز هویت دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع، همراه داشتن برگه انتخاب واحد تایید شده دارای عکس، ممهور به مهر آموزش برای دانشجویان هر واحد دانشگاهی الزامی است.

۲- دانشجویان متقاضی اسکان در واحد سمنان می‌توانند جهت کسب اطلاع در این خصوص از تاریخ ۲۵/۸/۹۸ به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه نموده و اطلاعات لازم در ارتباط با رزرو اتاق، هزینه اسکان و غذا را کسب کنند.

نکات تکمیلی قابل توجه:

اطلاعیه در خصوص تاریخ و زمان برگزاری، عناوین و منابع آزمون جامع دکتری تخصصی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

آزمون جامع کتبی دوره دکتری تخصصی به تاریخ  ۳ و۴ آذرماه  ۱۳۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان  بصورت استانی برگزار خواهد شد.

عناوین دروس و منابع امتحان به تفکیک رشته و واحد دانشگاهی در جدول زیر ارائه شده است:

۱-     نمره قبولی در امتحان جامع برای ورودی‌های ۹۴ و ما قبل ۱۵ و برای ورودی‌های ۹۵ به بعد ۱۶ می‌باشد

۲-     سهم آزمون‌های کتبی و شفاهی ۵۰ درصد نمره نهایی است.

۳-     معدل دانشجو در دوره آموزشی، حداقل باید ۱۶ باشد تا مجاز به شرکت در آزمون جامع شود.

۴-     نمره آزمون جامع در معدل دانشجو تاثیر ندارد.

۵-     اگر دانشجو امتحان جامع را (با داشتن ضوابط و شرایط) انتخاب نماید اما به هر دلیل نتواند در آن شرکت کند (با اعلام قبلی حداقل یک ماه قبل و با تایید شورای دانشکده و دانشگاه)، امتحان جامع را در آن ترم حذف آموزشی خواهد کرد و در نیم‌سال بعد امتحان می‌دهد (این فرایند فقط یک‌بار مجاز است(

۶-     اگر صلاحیت علمی دانشجو پس از دو بار ارزیابی در آزمون جامع احراز نشود؛ دانشجو از ادامه تحصیل محروم می‌شود

۷-     اگر دانشجویی پس از اتمام دروس و اعلام نمرات، نتواند و یا نخواهد امتحان جامع را انتخاب کند در آن ترم، مشمول مرخصی با درج در سنوات و با احتساب شهریه می‌شود

۸-     نتایج آزمون باید ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام گردد و اوراق امتحانی و صورت‌جلسات ضمیمه گردد.