Skip to content

دانشگاه آزاد اسلامی، بی‌بدیل در توسعه، کم‌نظیر در دانش‌افزایی

سیدرضا جزء مومنی

دانشگاه آزاد اسلامی، بی‌بدیل در توسعه، کم‌نظیر در دانش‌افزایی

با اعلام اسامی قبول‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، تب و تاب یک دوره یک‌ساله دیگر به طور موقت فرو می‌نشیند و جمعیتی از آینده‌سازان کشور با انتخاب صندلی در یکی از دانشگاه‌ها به ادامه تحصیل می‌پردازند.

داوطلبان حضور در دانشگاه‌ها که از سدّ آزمون سراسری گذشته‌اند را در سه گروه می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ گروهی که جذب دانشگاه‌های دلخواه می‌شوند و در بهترین شرایط آرمانی تحصیل می‌کنند و جمعی که به طور تصادفی در یکی از رشته‌گرایش‌ها و در یکی از شهرها که از مجموعه انتخاب‌های آنان بوده‌ ادامه تحصیل می‌دهند و گروهی دیگر که با اقبال در کنکور روبه‌رو نبوده‌اند و ناگزیر باید به دانشگاه‌های غیر انتفاعی هدایت شوند.

این سه گروه تمام جمعیت را شامل نمی‌شود بلکه جمعی، فرصت دارند تا سال آینده خود را محک بزنند و نیز گروهی از پسران تشخیص می‌دهند از مرز سربازی بگذرند و با خاطر آسوده، بعدها ادامه تحصیل دهند.

با مطالعه این گروه‌ها و البته با توجه به شرایط امروز دانشگاه آزاد اسلامی که در اوج تجربه‌های فراگیر آموزشی و پژوهشی است و با عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان، فعالیت‌های گسترده دارد، این نوشتار جان می‌گیرد تا در نگاهی دقیق به داشته‌های این دانشگاه مردمی از رهگذر تبلیغات پویا و موثر، نه فقط در جذب جامعه هدف به سوی دانشگاه آزاد بلکه برای برخورداری جوانان از موهبت حضور این دانشگاه استفاده کنیم و همه ظرفیت‌های طلایی و موقعیت‌های اساسی این دانشگاه مردمی را عرضه کنیم.

گروه اول از داوطلبان حضور در محیط‌های آکادمیک بر اساس باور شرطی، بهترین دانشگاه‌های دولتی را انتخاب می‌کنند که بر اساس ضرورت تامین عدالت آموزشی در گروه فراگیر، دانشگاه آزاد اسلامی باید با تخصیص فرصت آموزش رایگان تعدادی از این جمعیت را جذب کند تا عدالت جاری شود و فرصت تحصیل نخبگانِ ذاتی در این دانشگاه که از همه شاخصه‌های استاندارد در بسیاری از واحدها و مراکز آموزشی خود برخوردار است، استفاده کنند.

گروه دوم آموزش‌پذیر در موقعیتی قرار دارند که باید با تبلیغات محیطی توجیه شوند که به منظور پرهیز از ریسک جاده و تامین هزینه‌های متعددِ مسکن، غذا و ایاب و ذهاب می‌توانند در کنار خانواده و در بوم‌محیط مطمئن، بدون چالش اجتماعی موثر درس بخوانند که این امر مستلزم فعالیت پویای روابط عمومی‌ها در جذب این گروه به منظور تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی است و گروه سوم آموزش‌پذیر قبل از آنکه قید درس را بزنند باید به سمت رشته‌گرایش‌های کاربردی و حرفه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی هدایت شوند که این امر نیز مستلزم تلاش روابط عمومی‌ها با حمایت سیستم آموزشی دانشگاه است تا در جذب دانشجو فعالیت کنند.

دانشگاه آزاد اسلامی در دهه ۹۰ با دانشگاه دهه‌های قبل تفاوت اساسی دارد و امروز به عنوان یک شاخصه علمی نه فقط در ایران بلکه در جهان معاصر مطرح است و اقبال سایر کشورها نیز به سوی این دانشگاه اشارت دارد.

ساختمان‌های مجهز، آزمایشگاه‌های روزآمد، نیروی انسانی مجرب و استادان با حسن درایت و اندیشه در کنار کارمندان وظیفه‌شناس و امکانات متعدد کمک آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی یک موهبت موثر آموزشی و فرهنگی ساخته که می‌تواند در تربیت و آموزش جوانان این سرزمین، بیش از پیش موفق باشد بنابراین ضرورت دارد امکانات واحدها به منظور انجام تبلیغات محیطی تجمیع شود و با حضور پویا از جامعه مخاطب به منظور تحصیل در این دانشگاه دعوت به عمل آید.

و امّا نکته دل‌آزار آنکه شاخصه توفیق ادارات و سازمان آموزش و پرورش در هدایت فرزندان این سرزمین به سمت ساختارهای دانشگاهی دولتی است و اساسا میزان موفقیت در اقبال به دانشگاه‌های تراز اول کشور تعریف می‌شود که به شیوه‌ سنتی و در قالب کلیشه‌ای البته در بسیاری از موارد منطبق با شایستگی مطرح شده‌اند ولی با توجه به ساختار مشترک سرفصل‌های اعلامی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت و نظارت وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت و مراقبت علمی این دو وزارت با ورود در بحث استاد و تجهیزات، دیگر تفاوت عمده‌ای بین دانشگاه‌های دولتی و آزاد وجود ندارد بلکه در بسیاری از موارد، شیوه ارائه دانش و تجهیزات دانشگاهی و آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی، روزآمدتر است.

با توسعه مرزهای دانش و دامنه‌ ارتباطات که دنیا را به دهکده‌ خُرد جهانی بدل کرده است، فرهیختگی به میزان پویایی دانشجو در تامین اطلاعات جانبی وابسته به رشته و گرایش تحصیلی او شدیدا وابسته است بنابراین در کنار نیروی انسانی مجرب و استادان کاربلد و فضا و امکانات آموزشی، میل دانشجو به فرهیختگی، بیشترین میزان تاثیر را در آفرینش و تولد نیروی خلاق علمی بازی می‌کند و با این باور، نقش دانشگاه‌ها، حمایتی و راهنمایی خواهد بود و این باور در همه دانشگاه‌ها به صورت مساوی وجود دارد.

شایسته است با تامین عدالت آموزشی، تعدادی از دانشجویان بویژه در زمینه‌های علوم کاربردی به دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شوند و حتی دولت با تخفیف در کسورات قانونی دانشگاه آزاد و کاهش تعرفه‌های مربوط به عوارض، بیمه و مالیات و البته قیمت حامل‌های انرژی، تفاوت‌های بعضا آزاردهنده بین دانشگاه‌ها را از بین ببرد.

دانشگاه آزاد اسلامی در پایان دهه چهارم و در حوالی دهه پنجم فعالیت‌های خود به چنان رشد و نضجی دست یافته که به عنوان شاخصه توفیق، مورد اقبال سایر کشورها قرار گرفته و بهتر است که دست نوازش دولت بر این سر این شاخصه‌ معنایی اصل ۴۴ قانون اساسی لمس شود و فرصت کارآفرینی و اشتغال زایی کماکان فراهم باشد.

 

Scroll To Top