اطلاعیه مهم در مورد انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ارزیابی و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی

به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری تخصصی ودکتری حرفه ای می رساند، در صورتی که دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در موعد مقرر اقدام به انتخاب واحد ننمایند مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد.

اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی دامغان