Skip to content

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با توجه به زیر ساخت های قابل توجه، امکان جذب ۳۰۰۰۰ دانشجو دارد.

مهندس ابوالفضل حسن بیکی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با توجه به زیر ساخت های قابل توجه، امکان جذب ۳۰۰۰۰ دانشجو دارد.
جلسه شورای عالی آموزش عالی شهرستان دامغان با حضور روساء و معاونین موسسات آموزش عالی شهرستان دامغان  در محل فرمانداری این شهرستان به ریاست فرماندار علی اصغر مجد و با همراهی مهندس ابوالفضل حسن بیکی نماینده مردم دامغان برگزار گردید.
در این جلسه به منظور بررسی شرایط توسعه کمی و کیفی دانشگاه ه ها  وموسسات آموزش عالی درشهرستان دامغان مقرر گردید وضعیت موجود دانشگاه ها در محیط بومی – استانی وکشوری با دقت مورد تحلیل قرار گیرد و به موجب آن شاخص های رشد عملیاتی گردد.
نماینده مردم دامغان در این جلسه با یادآوری زیر ساخت های مناسب – سرمایه نیروی انسانی- آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز و تجهیزات روزآمد ومدرن درد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان این واحد را حائز شاخص های رشد وتوسعه معرفی کرد ویادآور شد:این دانشگاه امکان جذب تا ۳۰۰۰۰ نفر دانشجو را دارد.
دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در ادامه با توصیه بر تلاش جدی گفت :مدیران باید تولیدنگر بوده و خلاقیت مدیریتی داشته باشند.
حسن بیکی با اشاره به اهمیت دکتری پژوهش محور و تحقیقات پژوهشی بویژه در عرصه ی مطالعات دانش بنیان گفت :با فعالیت های علمی و پژوهشی می توان ارزش افزوده محصول جهانی پسته دامغان را به نفع شهرستان رقم زد و با فراوری آن سهم مردم دامغان را اصولی در نظر گرفت.
حسن بیکی دامغان را بنا به فاصله ای که با مرکز دارد غیر صنعتی خواند وتامین رشته های کشاورزی را با ایجاد صنایع تبدیلی مورد نیاز جامعه شرط توفیق اقتصادی دراین شهرستان اعلام کرد.
نماینده دامغان در بخشی دیگز از توصیه های خود به مسئولین موسسات آموزش عالی دامغان با اعلام ضرورت درآمد زایی از رهگذر مدیریت پویای درآمد با اندیشه ی کارآفرینی گفت:
باید افق دورمدت را مورد توجه قرارداد و با دانشگا ه های  معتبر جهان همراه شد و با تعامل سازنده از تجارب ارزشمند ایشان بهره برد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم اقدام عملی در اجراء منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد با ارتفاع سازی دقیق می توانیم سرمایه ی زمینی را برای نسل های آینده حفظ کنیم.
مهندس حسن بیکی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به زیر ساخت های مهم و اساسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای مردم یک شهر است و از دامنه ی فعالیت آن ،مردم شهر برخوردار می شوند.
در این جلسه دکتر نعمتی معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی با شرح کاملی از توفیقات واحد دامغان طی سالهای اخیر گفت :کاهش نرخ داوطلبان حضور در دانشگاه ها ،اقبال کم داوطلبان به ادامه تحصیل توسعه مراکز آموزشی در بخش خصوصی و جمعیت کم شمار استان سمنان ودر برابر آن حضور ۶۴ موسسه آموزش عالی را از عمده عوامل افت جمعیت دانشجویی اعلام کرد و گفت : بنا به ضرورت و نیاز جامعه در پی ایجاد رشته های زیر گروه پزشکی هستیم  و به دنبال این سیاست قصد داریم رشته ی پرستاری را در پرورش نیروی متخصص بهداشتی ودرمانی ایجاد کنیم.
نعمتی با اشاره به تعاملات بین المللی با دانشگاه هرات افغانستان ضمن تاکید به روابط بین دانشگاه ها در عرصه ی جهانی یادآور شد بنا به تاکید طرفینی در تبادل دانشجو در حال رایزنی سازمانی هستیم  تا در اولین فرصت با حضور دانشجویان افغانی تلاش بین المللی واحد دامغان را ساماندهی نمائیم.
در این راستا ارتباطاتی با یکی از دانشگا ههای هلند نیز برقرار شده که با تامین فرصت در تبادل اطلاعات آموزشی وپژوهشی تلاش می شود در زمینه اقتصاد پسته نیز همکاری شود.
Scroll To Top