دهه کرامت دهه ی نور و رحمت بر عموم شیعیان مبارک باد.