دکتر حسین عباسپور : تفکر پویا، موتور محرکه ی برنامه ریزی استراتژیک است .

دکتر حسین عباسپور در جلسه بررسی سند توسعه ۶ ساله واحد دامغان:
تفکر پویا، موتور محرکه ی برنامه ریزی استراتژیک است .
جلسه مشترک شورای هیأت رییسه و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دامغان در دفتر ریاست واحد دامغان برگزار شد .
دکتر حسین عباسپور رییس واحد دامغان در این جلسه که با محوریت بررسی شاخص ها و تدوین سند توسعه ۶ ساله(۱۴۰۰-۱۳۹۴) واحد دامغان برگزار گردید ضمن خیرمقدم به روساو معاونین دانشکده ها، معاونین ستادی و مدیران گروه های آموزشی بیان کرد : در صورتی که برنامه ریزی مدون و رو به توسعه ای نداشته باشیم دچار بی نظمی وعدم ثبات در کارها خواهیم شد. تفکر پویا موتور محرکه­ ی برنامه ریزی استراتژیک است . به عبارت دیگر اگر سازمانها برنامه نداشته باشد تارو پود آن از بین می رود و ناهماهنگی در تمامی حوزه ها وارکان آن ایجاد خواهد شد همانطور که حضرت علی (ع) نیز می فرمایند هر کسی دست از برنامه ریزی بردارد گرفتار مشکلات خواهد شد.
رییس واحد دامغان همچنین ادامه داد: در برنامه ریزی جدید بایستی تمامی دانشکده ها و مدیران گروه ها نیز مشارکت و نقش پر رنگ تری داشته باشند. لذا هر دانشکده بایستی شرایط پیش روی خود را بررسی نموده و با بهره گیری از نقاط قوت، ضعف ها و تهدیدهای پیش رو را کاهش دهد . دانشکده ها باید استراتژیهای مشخص و ساماندهی شده ای داشته باشند که آینده رو به رشدی را با برنامه ریزی صحیح بتوانند رقم بزنند.
رییس واحد دامغان پس از تبیین سرفصل های پیشنهادی برنامه استراتژیک ۶ ساله ضمن نظرخواهی از حاضرین در جلسه به جمع بندی شاخصها پرداخت و پاسخگوی سئوالات و شبهات ذهنی حاضران بود.