دکتر علیرضا جهانگیری عضو هیئت علمی واحددامغان به‌عنوان سفیر جدید ایران در هلند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری فارس، به پیشنهاد دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری؛ علیرضا جهانگیری به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در هلند منصوب شد.

علیرضا جهانگیری پیش از این انتصاب، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه بود.

جهانگیری همچنین در گذشته به عنوان رئیس اداره امور مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با مسائل حقوقی فعالیت کرده است.

وی دارای دکترای حقوق بین‌الملل می‌باشد.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921219001666#sthash.hbUInB8I.dpuf

به گزارش خبرگزاری فارس، به پیشنهاد دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری؛ علیرضا جهانگیری به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در هلند منصوب شد.

علیرضا جهانگیری پیش از این انتصاب، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه بود.

جهانگیری همچنین در گذشته به عنوان رئیس اداره امور مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با مسائل حقوقی فعالیت کرده است.

وی دارای دکترای حقوق بین‌الملل می‌باشد.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921219001666#sthash.hbUInB8I.dpuf
دکتر علیرضا جهانگیری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در هلند منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به پیشنهاد دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری؛ علیرضا جهانگیری به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در هلند منصوب شد.
علیرضا جهانگیری پیش از این انتصاب، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه بود.
جهانگیری همچنین در گذشته به عنوان رئیس اداره امور مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با مسائل حقوقی فعالیت کرده است.
وی دارای دکترای حقوق بین‌الملل می‌باشد و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در رشته حقوق مشغول به فعالیت است . دکتر حسین عباسپور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ضمن تبریک به دکتر جهانگیری وی را باعث مباهات و افتخار این واحد دانشگاهی دانست و توفیق روز افزون ایشان را از درگاه خداوند متعال خواستار شد .