دکتر نعمت الله نعمتی به سمت معاونت آموزشی واحد دامغان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر حسین عباسپور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دکتر نعمت الله نعمتی به سمت معاونت آموزشی این واحد دانشگاهی منصوب شد .