Skip to content

دیدار سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان از واحد دامغان

دیدار سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان از واحد دامغان

دکتر عبدالله خالصی‌دوست، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، در اولین بازدید استانی، مهمان واحد دامغان بود و در جلسات تفکیکی در جمع استادان و کارمندان حاضر شد و پس از گفتگو با همکاران از برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی گفت و خاطرنشان کرد: «ضرورت دارد اهداف سازمان را در تمامی ابعاد در نظر بگیریم و در راستای برنامه‌ها و اهداف حرکت کنیم.»

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Scroll To Top