راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی دامغان.

ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نعمتی و هیئت همراه با شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان، آمادگی خود را درخصوص مقابله با استکبار جهانی (آمریکا) اعلام نمودند.

جامعه دانشگاهی در سایه علم و دانش، با اختراعات و اکتشافات خود همواره مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهد زد.