بازدید دکتر طهرانچی و دکتر لاریجانی از دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

با حضور دکترطهرانچی  و دکتر لاریجانی  روزی متفاوت برای دانشگاه آزاد اسلامی در دامغان رقم خورد.

 

حضور دکتر علی لاریجانی در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
نامگذاری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان به نام شهید مدافع حرم هادی شجاع
بازدید دکتر علی لاریجانی از آزمایشگاه های داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان