رییس مرکز آزمون: نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان هفته اعلام میشود.

ناصر اقبالی، رئیس مرکز آزمون :

نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان هفته اعلام میشود.

فرهیختگان: ناصر اقبالی، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان هفته اعلام میشود.
نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان هفته از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.com اعلام میشود. رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه معدل در گزینش نهایی داوطلبان تاثیری ندارد، درخصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره گفت: ۷۰ هزار نفر در این دوره از آزمون پذیرفته میشوند.