سالروز خزان دستان مهر پرور، از تبار آیینه ها، روح خدا، خمینی کبیر بر امت عزادار تسلیت باد.