Skip to content

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی دامغان:

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی دامغان:

دانشگاه پویا در همه زمینه‌ها کنترل و نظارت می‌شود

 
کشاورزی دامغان
 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گفت: دانشگاه خاستگاه فرهنگ علمی و اجتماعی است و کنترل و نظارت اجزای آن شرط پویایی به سمت کمال خواهد بود.

 

به گزارش خبرنگار آنا، دکتر عباس علایی نوین در دیدار با جمعی از بسیجیان واحد دامغان از ضرورت‌های توسعه تفکر بسیجی گفت و اظهار کرد: «امروز دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه رشد ابعاد کیفی و توسعه‌ی جدی مبانی فرهنگی در حال تلاش مستمر است و با نگاه مسئولان امید داریم در بازه زمانی کوتاه، شاهد تغییرات شگرف فرهنگی به سمت کمال درهمه ابعاد فردی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.»

علایی نوین به دستور اخیر رئیس هیات امنا و هیات موسس اشاره کرد و با تاکید به ضرورت نظارت و کنترل در سازمان‌ها، گفت: «استاد، شاخصه توفیق یک محیط آموزشی است و در ارتباط با دانشجو بیشترین میزان تاثیر را در رفتار و سکنات دانشجو دارد و نکته جالب آن که عمده دانشجویان بنا به تکامل علمی که نزد استاد نشان دارند؛ مجموعه توصیه‌های احتمالی وی را جدّی گرفته و در بخش‌هایی از زندگی خود عملیاتی می‌کنند و اگر به فرض محال، بخشی از ذهنیت‌های نامناسب در این فرآیند تبادل شود باید منتظر ویرانی بخشی از اجتماع باشیم بنابراین، دستور تاریخی دکتر ولایتی که در پی حسن درایت ایشان و کنترل و نظارت به اجزا سازمان محقق شده؛ نویدبخش توسعه کیفیت با حذف احتمالی افرادی است که از حریم مبارک دین مبین اسلام خارج می‌شوند و یا با تبدیل حقایق به بخشی از افسانه‌های ذهنی، موجبات رویگردانی جوانان را از باورهای مستحکم دینی فراهم کنند که البته جوانان این سرزمین در اوج شکوه در تفکر دینی و اجتماعی هستند.»

Scroll To Top