Skip to content

سرپرست واحد دامغان:

سرپرست واحد دامغان:

اقتصاد مقاومتی، نقشه راه دانشگاه آزاد اسلامی به سوی درآمدزایی حرفه‌ای است

 
 
 
 

دکتر علایی نوین دامغان

 

سرپرست واحد دامغان، اقتصاد مقاومتی را نقشه راه دانشگاه آزاد اسلامی دانست و تاکید کرد: «درآمدزایی حرفه‌ای از ناحیه توجه جدّی به محصولات پژوهشی، عاملی مهم برای گذر از بحران کاهش جمعیت دانشجویی است.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عباس علایی نوین در آغاز جلسه تجاری‌سازی محصولات تحقیقاتی و پژوهشی این دانشگاه بر اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «کلیدواژه توفیق اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به تفسیر صحیح ابعاد اقتصاد مقاومتی با تکیه به تولیدات داخلی برخوردار از پشتوانه تفکر ایرانی تعریف می‌شود.»

علایی نوین افزود: «واحد دامغان ۱۷ طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه یافته دارد که تعدادی از آنها آماده تولید انبوه است بنابراین ضرورت دارد با بررسی زوایای اقتصادی در مطالعه بازار، شرایط تولید، مشارکت با صنایع فعال منطقه، برندسازی صنعتی، عرضه‌ علمی و توسعه طرحها، شرایط ایده‌آل را فراهم سازیم.»

رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد دامغان هم در این جلسه با معرفی ۳ تن از مخترعان جوان دانشجویی و اشاره به طرح های ابتکاری آنها گفت: «تفکر ایرانی جوانان جویای نام و دانشجویان پژوهشگر موفق، سرمایه‌های ماندگار نظامند و عزت ایران اسلامی را تضمین می‌کنند.»

دکتر سیدجواد محمدی بایگی افزود: «با تامین فضا و توجه کافی به جوانان می‌توانیم شاهد موفقیت این قشر در عرصه‌های صنعتی و اقتصادی باشیم و امروز با افتخار از محصولاتی یاد می‌کنیم که در صنعت کشور موثر خواهد بود و با اتکا به جوانان پژوهشگر می‌توانیم بخشی از تحریم‌ها را دور بزنیم.»

دو تن از دانشجویان پژوهشگر با قدرشناسی از مساعدت‌های دانشگاه آزاد اسلامی دامغان از ابتکارات و اختراعات خود گفتند و با توضیح فنی، شرایط انبوه‌سازی را با اتکا به حمایت‌های واحد دامغان ارائه کردند.

 

Scroll To Top