Skip to content

سرپرست واحد دامغان:

سرپرست واحد دامغان:

دانشگاه آزاد اسلامی، سرآمد خدمت در مسیر دانایی است

 
دامغان آموزش پرورش
 

سرپرست واحد دامغان اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی، ساختار واقعی در پویایی علمی جامعه را به نمایش گذاشته و امروز با پیکره عظیم علمی و پژوهشی در مسیر علم آموزی و توسعه مرزهای دانش، سرآمد و مطرح است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عباس علایی نوین در آعاز جلسه تخصصی با استادان زیرگروه فنی و مهندسی و علوم بیولوژی و کشاورزی که در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد؛ گفت: «حضور استادان در کنار دانشجویان یک مطالبه ارزشمند سازمانی است زیرا این دو، تمام سرمایه علمی را به یکدیگر پیوند می‌زنند بنابراین روی این برنامه سازمانی برای تعالی تفکر دانشجو، تاکید داریم.»

علایی به سرمایه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های واحد اشاره کرد و یادآور شد: «آزمایشگاه‌های واحد دامغان با واقع‌نگری و البته با دخالت ارزشمند دیدگاه‌های تخصصی استادان و آینده‌نگری و نگاه به توسعه پژوهش تامین شده و تا سال‌ها، سرمایه معتبر تحقیقاتی واحد دامغان باقی خواهد ماند پس ضرورت دارد این سرمایه ارزشی به دستان با کفایت استادان، گره‌گشای حرکت به سوی اقتصاد پژوهشی باشد و مجموعه ایده‌های علمی به پدیده‌های مورد نیاز جامعه بدل شود و در یک ارتباط موثر، جامعه و دانشگاه از یکدیگر نفع داشته باشند و محیط بومی منطقه و شهرستان هم از حاصل این تجربه‌ها بهره‌مند شود.»

علایی نوین از سرمایه دانشجویی واحد دامغان در رشته‌گرایش‌های متعدد و مقاطع مختلف گفت و افزود: « دانشگاه به دانشجو توجه ویژه دارد و نظام مقدس ما نیز روی مباحث مربوط به دانش، سرمایه‌گذاری معنوی کرده تا در روزگاری که شتاب علوم و فنون بسیار است؛ دوست و دشمن به توفیقات دانشگاه آزاد اسلامی اذعان داشته باشند.»

سرپرست واحد دامغان تاکید کرد: «باید تمام ظرفیت‌های هیات علمی و پرسنلی را برای ارتقا اصولی سازمان به کار بگیریم و با مدیریت جهادی، دانشگاه را که امانتی متعالی در دستان ماست به سرمنزل مقصود، مطابق منویات رهبری و اولیا سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی برسانیم.»در این جلسه استادان، پیشنهاد‌ها و دیدگاه های خود ر ا مطرح کردند و در فضایی صمیمانه راهکارهای اصولی برای نیل به اهداف و حل مشکلات مطرح شد.

Scroll To Top