Skip to content

سیدرضا جزء مومنی

سیدرضا جزء مومنی

۹ دی، فتح‌الفتوح عزت و بیداری

 

انقلاب روح الله مبتنی بر عشق به ولایت گل کرد و در دیار ایرانیان به عنوان شاخصه برجسته انقلاب دینی نمود یافت و مردم ایران بر عهد خود با خدا و بیعت با رهبری، خون خویش را نه در یک وعده که در مواعد بسیار بر ریشه شجره طیبه انقلاب نثار کردند که این حکایت منوط به بهمن ۵۷ به تنهایی نبود که در اساس این حکومت دینی از مرداد ۳۲ تا هنگامه رجعت روح الله و بازگشت معظم‌له از تبعید و زمستان ۵۷ که منجر به بهار انقلاب شد و در پی آن خون‌ها که در دفاع جانانه از مملکت در قالب دفاع مقدس در برابر ۲۸ کشور دنیا، نذر آزادی و تمامیت ارضی کشور آلاله‌ها شد و در پی آن انقلابی برتر از انقلاب اول که جوانان سرزمینِ مهر، سیاه‌رویی استکبار را به رخ جهانیان کشیدند و آن موعد که ملت، صبوری کرد و در برابر فتنه‌ها ایستاد و از رهگذر سرد فتنه‌ها دل به بهار سبز کلام رهبری سپرد و تا به امروز که در برابر فتنه‌های منطقه به تولیت صهیونیسم و آمریکا، گروه‌های تکفیری و الحادی داعش را بر جان مسلمین گسیل داشتند و ره‌آورد غیرت و سربلندی آن برای ما ایرانیان در قواره زنده‌مردان شهید مدافع حرم قدبرافراشت؛ همگی نشان از عزت این ملت دارد که سرسپرده قافله سالار خویش مقام معظم رهبری است.

او که در وادی به وادی این راه از آغاز تا به امروز، روشنگر است و راه می‌نماید تا مبادا در کورسوی روزگار به فتنه مبتلا شویم؛

او امام و جلودار راسخی است که به ریسمان الهی چنگ زده و با یاری صاحب عهدمان، استوار در برابر فتنه‌های داخلی و خارجی رهنمای متقن ماست.

ایران همان که کنام شیرانش می‌دانیم گاهی در خود فتنه‌گران را که گرگ طینتند در کسوت بره‌های غمخوارنما دیده است که از اتفاق داعیه تیمار ملت دارند و در باطن سر به آخور بیگانه، رزق باطل می‌خورند و کار زایل می‌کنند.

اینجا ایران است به وقت بیداری و جلوه‌گاهی است از ایثار که در قالب تاسی به منویات رهبری رخ می‌نماید و این ملت شایسته بر عهد خود از روز اول تا به امروز و تا فرداهای عزت، استوار خواهد بود.

و اما ۹ دی، فریاد ملتی شایسته بود که بر بلندای عرفان و نظر تابع سلطان خرد و اندیشه مقام معظم رهبری بر کوی و برزن این دیار فریاد شد و عاشقان بر مناره‌ جان، جاودانگی سرودند که این سرزمین به عشق ولایت ماندگار است که در آیین خویش دانسته‌ایم نماز بی‌ولایت را باید قضا کرد و بر بام فتنه باید رایت نور ایمان را کوبید و دشمنان را رسوا ساخت.

اینجا ایران است به وقت بیداری و جلوه‌گاهی است از ایثار که در قالب تاسی به منویات رهبری رخ می‌نماید
 
 

رهبرم سیدعلی شاخصه‌ برآمده و برجسته دین‌مداری من در عهد دلدادگی به ساحت مهربان حجت بن الحسن (عج) است و ۹ دی نشانگر و نماد آگاهی شد تا بدانیم این کشور در سایه سار ولایت، تکیه‌گاه جان‌هاست و بی والی ملک، نتوان مشق عزت و سربلندی کرد و ۹ دی نقطه عطف شد تا در هر فرصت به این موعد، باورمان باشد که به گرد نقطه‌ وصال رهبری باید طواف عشق کرد تا رفتارمان به صلاح دین و دل باشد.

۹ دی، باوری الهی را رقم زد که به اعتبار آن می‌توان تا خدا رسید و از دایره کج فهمی خواص گذشت و با اعتنا به عامه مردم دین‌مدار تا چکاد عشق گام نهاد که این ملت ردای ولایت را چونان عبای یوسف به دیگان کشیدند و چشم دل گشادند و بر فتح‌الفتوح دلدادگی تکبیر عشق سرودند و به قدقامت ایمان، صف در صف نماز جان اقامه کردند که اینجا ایران است به وقت پیروزی …

 

Scroll To Top