شام غریبان سردار سلیمانی

حوزه معاونت دانشجویی – فرهنگی و ستاد شاهد و ایثارگر واحد دامغان با همراهی و همکاری صمیمانه بسیج اساتید و بسیج الغدیر برگزار می‌کند.

شام غریبان سردار سلیمانی

امشب در جوار دو شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

مقارن با اذان مغرب و به همراه فریضه جماعت

ساعت ۱۷:۴۵ منتظر شما خواهیم بود.

 


اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان