Skip to content

شبکه های اجتماعی در میزان نگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

شبکه های اجتماعی در میزان نگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

جلسه حلقه صالحین اعضای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با حضور تعدادی از صاحب نظران در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

در این جلسه دکتر محمدی بایگی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات در قالب حلقه های صالحین گفت: دانشگاه ها با ثقل علمی و با حضور متخصصان کارآمد، می توانند  مرکز بررسی و برآورد توفیقات و ناکامی های طرح های اجتماعی باشند که از این رهگذر باید به نهادهای اجتماعی کمک کرد و ماحصل اتاق های فکر دانشگاهی به شکل عملیاتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

محمدی فرمانده بسیج اساتید واحد دامغان هدف از برگزاری این جلسه را افزایش ارتباطات و تبادل نظر بین صاحب نظران دانشگاهی و اطلاع از دیدگاه های مختلف افراد بیان نمود و یادآور شد: جهان بنا به شتاب  فراگیری و توسعه ارتباطات به دهکده ای کوچک و خرد  بدل شده و شبکه های اجتماعی با ضریب رشد قابل توجه به منزله ی رگهای ارتباطی به شکل موثر و پویا عمل می کنند که ضرورت دارد در آغاز با میزان تاثیر مثبت و منفی آن بپردازیم و با دفع خطر و ریسک احتمالی ما نیز از این شبکه ها در مسیر توسعه آگاهی های مثبت بهره ببریم.

در ادامه جلسه حاضران به بیان فواید و مضرات این شبکه ها پرداختند و با بر شمردن بخشی از نارسایی های مربوط به زیرساختهای توسعه و فقدان مقررات کاربردی در حوزه شبکه های اجتماعی در کشور یادآور شدند:

سست شدن فضای خانواده، شکستن حریم خصوصی افراد، تبلیغات ضد دینی، شایعه پراکنی، کاهش امنیت اجتماعی و … از برنامه های تدوینی معاندان و دشمنان این مرز بوم به شمار می آید ولیکن در این ارتباط می توان از افزایش تبلغات و افزایش دامنه ی ارتباطات اجتماعی به منظور تحکیم بنیان خانواده از رهگذر ایجاد و استفاده ی اصولی از فضای مجازی بهره برد.

Scroll To Top