شهادت ریحانه النبی حضرت انسیه حورا (س) بر مسلمانان جهان تسلیت باد.