فراخوان ثبت نام در سایت بنیاد ملی نخبگان کشور

فراخوان ثبت نام در سایت بنیاد ملی نخبگان کشور

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

با عنایت به اجرای آیین نامه “پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور” در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و با توجه به برنامه بنیادی ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگان و امکان بهره مندی دانشجویان برتر همه دانشگاه ها از تسهیلات بنیاد، دانشجویان محترم جدود الورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ می توانند با مراجعه به سایت http://sina.bmn.ir نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده اقدام نمایند.