فرماندار دامغان:صدور موافقت اصولی ایجاد دانشکده داروسازی،تنها به نام دانشگاه آزاد دامغان

فرماندار دامغان :

موافقت اصولی ایجاد دانشکده داروسازی ، تنها به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در استان سمنان صادر شده است
فرماندار دامغان در بازدید از زیرساخت های ایجاد دانشکده و رشته دارو سازی در واحد دامغان : موافقت اصولی ایجاد دانشکده داروسازی ، تنها به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در استان سمنان صادر شده و تلاش این واحد در ایجاد دانشکده قابل تحسین است . مرتضی علی آبادی فرماندار شهرستان دامغان در بازدید از زیرساخت های ایجاد شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به منظور راه اندازی دانشکده و رشته دارو سازی گفت : واحد دامغان با تلاش مطلوب و در پی وصول موافقت اصولی به تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۲ با تامین هزینه های قابل توجه، بخش بزرگی از زیرساخت های تاسیس دانشکده در ایجاد رشته داروسازی را با تامین بیش از ۸۵۰۰ مترمربع فضای آموزشی و پژوهشی فراهم نموده است . علی آبادی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال جاری با محوریت اقتصاد و فرهنگ با تاکید به مدیریت جهادی اشاره کرد : مجموعه رویکردهای اجتماعی و خدماتی با تکیه به خدمت رسانی باید برابر با دیدگاه های مقام رهبری با قید فوریت از ساختار جهادی برخوردار باشد و مردم خوب ایران اسلامی از نعمت خدمت بهرمند شوند .فرماندار دامغان با قدردانی از پیگیری امور توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و با اشاره به تامین تجهیزات آزمایشگاهی به میزان ۲۰ میلیارد ریال یادآور شد: موافقت اصولی در ایجاد دانشکده داروسازی در استان سمنان فقط به نام این واحد دانشگاهی صادر شده و منطبق با مقررات وزارت بهداشت هر استان تنها می تواند یک موافقت اصولی در ایجاد دانشکده دارو سازی داشته باشد که این موهبت خدمت متوجه واحد دامغان است که با توجه به شناخت حاصله طی سال های اخیر مطمئنیم که با حمایت الهی، این واحد می تواند تا سرمنزل مقصود به سوی توفیق گام برداشته و به عنوان کانون تربیت داروسازان جوان و پویا وارد عرصه آموزش شود . مرتضی علی آبادی با بازدید از فضای دانشکده و آزمایشگاه های داروسازی گفت : تلاش به عمل آمده باید با حمایت و یاری مردم و مسئولین و شرکت های داروسازی دامغان بیش از پیش همراه شود تا به حول و قوه الهی دامغان را در آینده ای نزدیک به عنوان قطب داروسازی در آموزش و تولید ببینیم .دکتر عباسپور رییس این واحد دانشگاهی نیز با تقدیر از حسن توجه فرماندار و بازدید بعمل آمده گفت : در راستای درخواست مردم شهید پرور دامغان به جهت تأسیس دانشکده داروسازی و ضرورت توسعه رشته گرایش های مورد نیاز جامعه با التفات به ضرورت کارآفرینی و بوم مطلوب منطقه با حضور ۷۰۰ گونه گیاهان دارویی، دانشگاه امکانات لازم به منظور ایجاد بستر تأسیس و تصویب دانشکده و رشته داروسازی را فراهم آورده که در سطح کشور کم نظیر است .عضو هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در استان سمنان با اعلام هزینه کردهای واحد دانشگاهی به ارزش بالغ بر یکصد میلیارد ریال در تامین زیرساخت ها و تجهیز آزمایشگاه ها گفت : این واحد دانشگاهی در فاصله کوتاهی موفق به جذب اعضاء هیات علمی متخصص و مجرب شده و قراردادهای همکاری منعقد گردیده است .عباسپور همچنین یادآور شد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با عنایت به امکانات واعتبارات مناسب خود، از هر حیث توانایی تأسیس این دانشکده و رشته داروسازی را داراست و شایان ذکر آنکه موافقت اصولی ایجاد دانشکده داروسازی واحد دامغان به عنوان تنها دانشکده داروسازی در استان سمنان طی سال گذشته به تأیید وزارت بهداشت نیز رسیده است .

منبع خبر : سایت فرمانداری دامغان