قابل توجه تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطابق بخشنامه به اطلاع می رساند :

آخرین مهلت تشکیل پرونده مجوز دفاع در نیمسال اول ۹۹-۹۸ : ۹۸/۱۰/۲۵

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان ارشد و دکتری در نیمسال اول ۹۹-۹۸ : ۹۸/۱۱/۱۰