قابل توجه دانشجویانی که هنوز موفق به انتخاب واحد نشده اند

کلیه دانشجویان تا تاریخ ۹۷/۱۱/۳ قادر به انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ می باشند و سایت برای انجام این امور باز می باشد. ضمنا از این تاریخ به بعد دانشجویان قادر به انتخاب واحد نبوده و برای افراد جامانده از انتخاب واحد مرخصی با احتساب سنوات لحاظ خواهد شد.

کلیه دانشجویان تا تاریخ ۹۷/۱۱/۳ قادر به انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ می باشند و سایت برای انجام این امور باز می باشد. ضمنا از این تاریخ به بعد دانشجویان قادر به انتخاب واحد نبوده و برای افراد جامانده از انتخاب واحد مرخصی با احتساب سنوات لحاظ خواهد شد.