قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان در آستانه دفاع

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان ، در راستای پیاده سازی نظام پایش آزاد ، در خصوص انجام هر گونه امور مرتبط با پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری مطابق بخشنامه پیوست می باشد.

لطفا با دانلود بخشنامه موارد مذکور را پیگیری نمایید.