قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی – مقطع دکتری تخصصی

در راستای برگزاری آزمون جامع در خرداد ماه ۹۸ موارد زیر به استحضار می رساند

۱- بدلیل ضرورت احراز هویت دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع ، داشتن برگه انتخاب واحد تایید شده دارای عکس ممهور به مهر آموزش برای دانشجویان هر واحد دانشگاهی الزامی است

۲- دانشجویان متقاضی اسکان در واحد سمنان میتوانند جهت کسب اطلاع در این خصوص از تاریخ ۹۸/۳/۱ به وب سایت دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان مراجعه نموده واطلاعات لازم در ارتباط با رزرو اتاق وهزینه اسکان و هزینه غذا را کسب کنند.

با تشکر واحترام